От кантората

Услугите, които се предлагат по занятие от адвоката, обикновенно са недостъпни и неясни за клиента. Вярвам, че всеки от Вас има неотменимото право да защити интереса и личността си, чрез лесен достъп до институциите и правораздавателните органи.
Посещавайки тази страница можете да бъдете сигурни, че ако решите да ми се доверите ще получите адекватна и своевременна помощ. Един казус винаги има няколко страни, които ще разгледам обстойно и ще съобразя всички съпътстващи обстоятелства. Целта е решението, което ще предложа да бъде всеобхватно, навременно и изцяло във Ваш интерес. Работя с широк кръг от колеги и специалисти, което ми дава възможност в случай на нужда да Ви насоча към друга кантора.
Нека се запознаем, а Вие решавате!

Създаването на този сайт няма рекламна цел, а представлява непосредствена възможност да се информирате за дейността ми като адвокат и услугите, които предлагам, както и реална възможност да установите контакт с мен, с цел решаване на всеки въпрос и проблем, за който прецените, че мога да Ви бъда полезна.

— Адвокат Вяра Драгнева

Mountain View