Контакти

Адвокат Вяра Драгнева
Телефон: 0885 020 552
E-mail: office@dragneva.com

Адрес в гр. София: ул. “Княз Борис I” №104а

Адрес в гр. Русе: бул. “Цар Освободител” №19а, служ. тел.: 082/82 89 03