Онлайн съвет

С формата по-долу можете да изпратите запитване. След като бъде разгледан казусът Ви ще получите обратна връзка. Ако е небходимо, изпращате документи и допълнителни разяснени. Получавате предсложение за решаване на казуса и съответните държавни такси и адвокатски хонорар. При одобрен от Ваша страна хонорар ще се ангажирам със защитата на Вашите интереси.

Нашите кантори са в гр. София и гр.Русе, но множество клиенти в други части на страната се възползваха успешно от услугите на мен и моите партньори изцяло онлайн. Оказа се, че това е много по-удобно за тях и те откриха този начин за работа поради липса на избор. Чрез услугата „онлайн съвет“ имате възможност да получите правна помощ, без да се налага да отделяте време за предварителни срещи и консултации.

Kак работи услугата?

1. Изпращате запитване по Вашия въпрос чрез формата поместена в сайта или на office@dragneva.com В разумен срок ще получите отговор дали поставеният въпрос е от кръга правни въпроси, с които се занимавам и дали бих могла да Ви бъда полезна. Тук искам да отбележа, че правната материя е изключително детайлна и не по всички правни казуси бих могла да Ви предоставя защитата, която е в най-голям Ваш интерес. Именно поради това, след поставяне на Вашия въпрос, ще Ви отговоря дали бих могла да се заема с Вашия случай при евентуалното му възлагане от Ваша страна.

2. В случай, че бих моглa да Ви съдействам за разрешаването на Вашия правен въпрос, ще Ви зададам допълнителни и изясняващи въпроси, а също така ще поискам да изпратите документите, с които разполагате във връзка в казуса.

3. Изпращате документи и допълнителни разяснения
Често срещано е да не разполагате с всички документи, свързани с Вашия случай. Независимо от това за мен е важно да се запозная с всички документи, с които разполагате, защото само така бих могла да разгледам случая Ви подробно. Един от начините е да сканирате наличните документи и да ги изпратите по електронната поща. Ако това Ви затруднява, поради една или друга причина, можете да направите ксерокопие на документите и да ги изпратите по пощата или чрез куриер, което също става сравнително бързо. Независимо как решите да изпратите Вашите документи, Ви моля да посочите телефон и имейл за обратна връзка.

4. След проучване на казуса, ще получите по имейл становище относно Вашия правен въпрос – това, което може да се направи, с оглед Вашите интереси. В случай, че не бих могла да Ви бъда полезна, ще насоча казуса към съответния специалист. Няма да Ви оставя в безизходица. Ще получите информация какво е необходимо да предприемете от Ваша страна, какви биха били разходите, ако вземете решение да се обърнете към мен, включително какви биха били дължимите държавни такси, ако има такива, какъв би бил хонорарът за извършената от мен услуга. Ще получите информация за начина на плащане и сроковете за това.

Бихте могли да отправите и допълнителни запитвания за пълно изясняване на въпросите, които възникват у Вас и ще получите отговор по имейл. За да няма неясноти, бих искала да обърна внимание, че ако се наложи извършването на допълнителни справки при органи и институции, като например в съд или при съдия- изпълнител, ще Ви информирам за необходимостта от извършването на такава справка, както и за цената на услугата.

5. Всички услуги се извършват след изявяване на желания за това от Ваша страна и след заплащане на договорената цена.


Отговорът дали поставеният от Вас въпрос е от нашата компетентност, както и мнението за начина на разрешаване на въпроса не съставляват правна консултация и не Ви ангажира със заплащане на каквито и да било възнаграждение.

Така поставените от Вас въпроси имат само и единствено характер на предварителен контакт за изясняване на това дали бихме могли да се заемем с Вашия казус. В случай, че казусът е от нашата компетентност и Вие решите да ни възложите извършването на съответната юридическа работа, ще е необходимо да подпишете пълномощно за това, както и да уговорим възнаграждение за извършената услуга и начина за неговото плащане.

Основната цел на предоставяната онлайн услуга е да получите своевременно информация по Вашия казус, за да можете да вземете решение как да подходите към Вашия правен въпрос. Разполагайки с информация, бихте могли по-лесно и обмислено да вземете решение за стъпките, които да предприемете. Освен това пестите Вашето време. Разбира се, ако за Вас е по-удобно провеждането на лична среща, в която да можете в свободен разговор да поставите интересуващите ви въпроси, във връзка с Вашия казус, бихте могли да запишете ден и час за консултация на посочените в сайта телефони, която се заплаща.