Биография на Атанаска Новакова

Завършила СА “Д.А.Ценов” – гр Свищов, специалности счетоводство и контрол и мениджмънт.

Защитен докторат по икономика. Управител на счетоводна кантора, ситуирана в гр. Русе от 1999 г. досега.

Основна дейност: счетоводно обслужване на микро и малки търговски предприятия, както и НПО, в сферата на търговията и услугите. Развой на IT продукти, дистрибуция и поддръжка; консултантски; по управление на собственост и др., с изключение на забранените от закона; строителство, земеделско производство, лаково-бояджийски и др. покрития.