Биография на Мария Батанова

Завършила Юридически факултет към РУ “Ангел Кънчев”, специалност Право през 1997г.

От 2002г. до 2013г. юрист-консулт в НОИ.

От 2013г. до момента е адвокат, специализиран в сферата на Осигурително право – пенсии и обезщетения, Административно и Трудово право. Работи и в Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Русе.