Биография на Милена Карачорова

Родена 10.02.1971 г.
Завършила:
– Езикова гимназия – гр. Русе
– Педагогика – гр. Велико Търново
– Право – гр. Русе през 2002 г.
Вписана в Адв. Колегия Русе
Притежава сертификати за Медиация
През 2015 г. участва в ОИК общ. Ветово, обл. Русе като заместник председател