Биография на Вяра Драгнева

Име: Вяра Драгнева Драгнева-Пенева
Рождена дата: 1975-03-13

Професионален опит
1998-1999: съдебен кандидат
1999-до сега: адвокат

Образование и обучение
Висше образование: РУ “Ангел Кънчев” – Юридически факулетет
Специалност: Право
Период: 1992 – 1997

Средно образование: МГ “Баба Тонка” гр.Русе

Резултати:
Над 1000 успешни дела – срещу ЗСТ “Строма” София, ЕТ “Колорит” Велико Търново, “Напорни тръби” АД, “Хлебна мая” АД, Община Русе, “Доминекс” ООД Русе, “Толекс” ООД Велико Търново, “Ивена” гр. Червен бряг, Военно медицинска академия София, МБАЛ гр. Русе, “Ммоторс” АД Етрополе, ЗКПУ “Земя” с. Ново село, “Биндел Енергия” АД София, “Стримона” ЕООД гр. Петрич и др. юридически и физически лица.

Разнообразна клиентела
“Драгнев МК” ООД Русе, “НИСИ” ЕАД Русе, “Ринко интериор” Русе, “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, “ПроКредит Банк (България)” АД, “Екоинженеринг 96” ООД гр. Пловдив, “ХОЛЦ-К” ЕООД гр. Пловдив и много физически и др. юридически лица.
Номинация за Омбудсман в гр. Русе през 2014г.