Към всички вас!

Светът се променя, а с него и ние!
Трябва да преминем и през това, за да подредим живота отново. Сега е време да се опрем на ближния си и да съберем сили, мисъл и надежда.
Нашият екип работи, приспособявайки се към належащите ограничения, за да ви помогнем професионално в юридическата реалност. Имате право на равен достъп до правосъдие и справедливост. Как да стане във времена на социална изолация? На разположение сме да Ви консултираме, помогнем или насочим.
Пишете ни по всички възможни за вас начини или се обадете да запазите час за консултация. Не всички казуси могат да бъдат решени онлайн, но контакта с нас е възможност за вас!

Със заповед на Министъра на здравеопазването беше обявено извънредно положение в България. С него бяха наложени редица ограничения, относно затваряне на определени търговски обекти, свободното придвижване на хора и струпването им на едно място. Народното събрание обяви с нарочен закон мерки и действия за справяне с последиците от извънредното положение. Кризисната ситуация доведе до вълна от уволнения, съкращения на работна ръка; стопански риск и фалит за фирмите; до много въпроси свързани с кредити, лихви; продължаване, промяна или прекратяване на наемни отношения; спиране на голяма част от съдебните дела; проблеми в семейните отношения, домашно насилие, упражняване режим на лични отношения между родител и дете и т.н.
Мерките засягат всички области на живот, създават несигурност и възникват множество въпроси. Не се притеснявайте да ни запознавате с казусите си, а ние ще направим всичко възможно да бъдем полезни, за да намалим несигурността ви от липсата на информация и да ви предоставим възможност за решаването им.